Privatlivspolitik - indsamling og anvendelse af personoplysninger

For at leve op til de nye krav om databeskyttelse fra EU, har jeg udformet denne privatlivs politik: (PT. her under nyheder. Den vil hurtigst muligt blive lagt på sin egen side)

For at kunne betjene og servicere mine kunder, bruger og gemmer jeg flg. oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf. Nr. som ligeledes bruges som kunde nr.
  • Evt. E-mail hvis der bestilles ad denne vej, eller via min hjemmeside.

Jeg videresender ikke mine kunders oplysninger til andre, og jeg sender heller ikke uopfordret reklame til mine kunder.

Med venlig hilsen

Maja Veje